https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

http://jahkov.phptuto.com

http://y1kvtz.pwvtvham.com

http://ltwq66.buttpadd.com

http://i0q5me.as-teks.com

http://hpsn11.1368.org.cn

http://iltfnp.w3daily.com

http://xf0c6f.law112.com

http://fe5l01.bigqlube.com

http://tfnhq0.nudgietv.com

http://haqld0.sizehas.com

>社会>>正文

搜狐快评:徐晓冬10秒打出了多少妖魔鬼怪?

有什么传奇私服网站 因为这一战,里皮的执教已经遇到了诸多质疑。

原标题:搜狐快评:徐晓冬10秒打出了多少妖魔鬼怪?

文丨江玉楼

最近一段时间,北京散打教练徐晓冬“挑战武林”的事情不断卷入更多关注、不断带出各路伪装的大师。不是徐晓东、而正是他打假的武林所存在的固有糟粕,将这个以外来拳师身份替传统武术清理门户的热点快速升温。武林乱象丛生,徐晓东是必然要出现的“清道夫”。

徐晓冬在完爆成都雷姓太极大师后,仿佛一下子击中了传统武术的命门——后者的声誉向来靠文学想象与民众的民族自豪感来建设,而今在自由搏击手面前一溃千里,传统武术的真相如此不堪一击,从根本上动摇了传统武术主动或被动营造出来的光鲜形象。

迄今为止,如果从社会公信力的角度,徐晓东以其狷狂姿态构成了传统武术、以及所谓名门正派的最大威胁。那些以传武为招牌招摇撞骗的大师们,在徐晓东及其支持者凌厉的、甚至羞辱性质的言辞攻击下,所谓太极宗师闫芳、少林第一护法释延觉等暴露了。

以太极的名义展示神功、与门下走狗合伙表演神技的闫芳之流,非常生动地指明了传统武术的华美袍子下满是虱子的事实。再如释延觉这类顶着文学描写中才有的江湖名头,更是小丑一般的存在——但严肃地讲,他们都是寄居传统武术这块招牌下的江湖骗子。

这类骗子不是个案,不是过眼云烟,而是大范围、长期盘踞在所谓武林当中,虚构各种天下不败的神功、捏造渊源流长的门派历史、蛊惑信众耗费金钱与时间投入其中。武林很乱,但如果不是徐晓冬拳打脚踢,恐怕一般人至今还不知道武林中的牛鬼蛇神是如此混账。

在本次事件中,很有意思的现象是:人们在受到强烈的思想冲击,事实碾压认知的情况下,都会很快地予以自我心理补偿,比如矮化徐晓冬为炒作,或者使用辩证法自救,认为武林败类只是少数,“即使太极被KO,传统武术也绝非一文不名”,抑或传统武术是养生非格斗等等。

陈氏太极传人、号称“太极金刚”(忍俊不禁的江湖诨名)的陈正雷,在高挂免战牌的同时,认定徐晓冬是“别有用心”,是“扰乱武术市场”,这番怯懦托辞一时传为笑柄。但他说漏嘴的“武术市场”,提法新颖,直观地说明武林乱象的根源在于经济收益。

教授传统武术、拜师学艺动辄几千元数万元学费,以及举办传统武术擂台战等形成了一个非常大的市场。为了在武林市场保持竞争优势,捏造名头、伪造师承、合伙表演、装神弄鬼也就层出不穷,总之是将传统武术神秘化,是将武术变为巫术,以此牟取暴利。

有句俗话,江湖事,江湖了。但传统武术自我神化的结果之一,就是丧失自净功能,混龙混杂,打假比赛、练迷踪拳、唱武林戏,传统武术中的牛鬼蛇神吹出了大大的泡沫,已经没有办法自己消除。所以徐晓冬就来了,他打假也好、炒作也罢,戳破传武伪装是真。

即使徐晓冬这个时候不出现,李晓冬或者别的什么人也会在其他时候出现,实在是因为传统武术的神圣化、诈骗化到了自作孽不可活的地步。被打假风波激荡出来的牛鬼蛇神,有助于一般民众认清楚传统武术的真相,多一点反思,少一点集体迷失。

总的说来,徐晓冬以打假成名,而舆论计较的也不是什么武林霸主,如果能撕掉传武神秘的易容术,清理伪大师,甄别真武术,这反而是民间社会的幸事。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
投诉
免费获取
今日推荐
文玥路 粤海东 老鸦林 马边 浙江乐清市大荆镇 理塘县 中孙村委会 鲤中街道 燕云乡 卡热乡 杨吴庄村村委会 吉兆胡同 萧王庙街道 虹桥路 望花路西里 港湖别墅 万源南里社区 富恒乡 水尾 额勒顺镇 上天梯管理区 草窝滩镇 闽侯县委 芝山街道 京广铁路
健康早餐店加盟 早餐加盟项目 口口香早点加盟 健康早餐店加盟 中式早点快餐加盟
连锁早餐加盟 早餐工程加盟 豆浆早餐加盟 中式早餐店加盟 早餐豆腐脑加盟
首钢早餐加盟 早点连锁加盟 清真早点加盟 移动早点加盟 早餐肠粉加盟
包子早餐加盟 早餐加盟哪家好 上海早点加盟 早点小吃加盟连锁 江苏早餐加盟